Mandements, lettres pastorales et circulaires
des évêques de Québec

MEQ

MEQ, vol. 1 (1659-1740)

 • Mgr de Laval (1659-1684)
 • Mgr de Saint-Vallier (1684-1627)
 • Mgr de Mornay (1727-1733)
 • Mgr Dosquet (1729-1739)
 • Mgr de Lauberivière (1739-1740)

MEQ, vol. 2 (1741-1806)

 • Mgr de Pontbriand (1741-1760)
 • Mgr Briand (1766-1784
 • Mgr Desglis (1784-1788)
 • Mgr Hubert (1788-1797)
 • Mgr Denaut (1797-1806)

MEQ, vol. 3 (1806-1850)

 • Mgr Plessis (1806-1825)
 • Mgr Panet (1825-1833)
 • Mgr Signaÿ (1833-1850)

MEQ, vol. 4 (1850-1870)

 • Mgr Turgeon (1850-1855)
 • Mgr Baillargeon (1855-1870)

MEQ, vol. 5 (1871-1876) : Mgr Taschereau – 1re partie
MEQ, vol. 6 (1877-1887): Mgr / Card. Taschereau – 2e partie
MEQ, vol. 7 (1888-1892) : Card. Taschereau – 3e partie
MEQ, vol. 8 (1893-1897): Card. Taschereau – 4e partie
MEQ, vol. 9 (1898-1905): Card. Taschereau – 5e partie; Mgr Bégin – 1re partie.
MEQ, vol. 10 (1906-1912): Mgr Bégin – 2e partie.
MEQ, vol. 11 (1912-1919) : Mgr / Card. Bégin – 3e partie
MEQ, vol. 12 (1919-1925): Card. Bégin – 4e partie
MEQ, vol. 13 (1925-1931): Mgr P.-E. Roy; Mgr / Card. Rouleau, O.P.
MEQ, vol. 14 (1932-1935) : Mgr / Card. Villeneuve, O.M.I. – 1re partie
MEQ, vol. 15 (1936-1939) : Card. Villeneuve, O.M.I. – 2e partie
MEQ, vol. 16 (1940-1943) : Card. Villeneuve, O.M.I. – 3e partie
MEQ, vol. 17 (1943-1954) : Card. Villeneuve, O.M.I., – 4e partie; Mgr M. Roy – 1re partie
MEQ, vol. 18 (1955-1966) : Mgr / Card. M. Roy – 2e partie
MEQ, vol. 19 (1967-1973) : Card. M. Roy – 3e partie
MEQ, vol. 20 (1974-1981) : Card. M. Roy – 3e partie